TERRASSA : 935 13 87 23 - BCN: 930 23 97 22
Que es la...

QUIROPRACTICA

La quiropràctica és la professió que s’ocupa de corregir i prevenir les alteracions del sistema múscul-esquelètic, i les efectes que produeixen aquests desordres en la funció del sistema nerviós i en la salut en general. Posa especial èmfasi en la capacitat inherent de curació de l’organisme i en el predomini del sistema nerviós en relació amb els altres sistemes pel que fa al control de l’equilibri general del cos humà. Les correccions són fonamentalment manuals, sent característica única de la nostra professió l’ajust vertebral manual específic.

Partint de la base que per a un Quiropràctic el Cervell i Sistema Nerviós controlen el cos, sempre van a buscar aquí l’arrel de la nostra salut i fer-la créixer fins al seu nivell òptim. El sistema nerviós es pot comparar a un sofisticat ordinador que processa i transmet la informació entre cervell i cos i viceversa. Els quiropràctics són especialistes en treure les interferències que el cervell pugui trobar en la seva comunicació cap al cos quan els desajusts a nivell vertebral impedeixen que aquesta funcioni a nivell òptim.

La Quiropràctica no pretén tractar malalties o condicions específiques, sinó corregir les deficiències en el moviment espinal i les subluxacions per millorar la funció del sistema nerviós, un factor essencial per ajudar al cos a assolir un estat saludable. Es un servei pal · liatiu però no terapèutic.

Tradicionalment s’ocupa de la detecció, anàlisi i correcció de la subluxació però avui, s’ha desenvolupat més amb diferents tècniques específiques per treballar no només amb la subluxació sinó amb la salut integral del pacient.

La Quiropràctica és reconeguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i amb més de 25 milions de visites anuals, és la tercera professió sanitària d’atenció primària en el món, després de la Medicina i la Odontologia quant a nombre de persones que es beneficien d’ella, i la de més ràpid creixement.

Que es una SUBLUXACIÓ?

Una subluxació vertebral es dóna quan una o més vèrtebres espinals perden la seva alineació. Això produeix una interferència en la medul.la espinal o els nervis espinals que es troben aquí i afecta directament al sistema nerviós i possiblement les àrees del cos relacionades i que estan controlades pel sistema nerviós.

En el 90% dels casos la subluxació no produeix dolor físic ja que només un 10% dels nervis estan associats a fibres de dolor. No obstant això el seu efecte nociu és immediat debilitant el cos i el seu rendiment a tots els nivells.

El propòsit del sistema nerviós és de controlar i coordinar les funcions de cada sistema, òrgan, teixit i cèl·lula del cos, per tal de mantenir en un 100% l’estat de salut i benestar. Al sistema nerviós també correspon enviar missatges des de i cap al cervell, mantenint una comunicació oberta entre el cervell i totes les cèl.lules, sistemes, teixits, etc … del cos.

Una subluxació pot alterar o impedir el flux normal d’impulsos nerviosos des del cervell a la resta del cos. Amb el temps, la subluxació vertebral pot causar “malestar”, pel fet que impedeix que el cos i els seus sistemes (digestiu, immunològic, respiratori, etc.) Puguin exercir la seva funció al seu màxim potencial.

El quiropràctic s’encarrega de trobar i corregir la subluxació vertebral i d’aquesta manera tornar-li al cos la seva capacitat innata de recuperació. Una vegada que la subluxació ha estat corregida, el sistema nerviós del pacient millorarà, el que li permetrà començar ¡una millor
qualitat de vida i de salut!

QUE Produce una SUBLUXACIÓN

La vida diària amb els seus tres tipus principals d’estrès. L’acumulació de Múltiples factors estressants als quals ens enfrontem cada dia són els causants de les subluxacions. Quan estem sota un estrès constant, el cos inicia una sèrie de mecanismes de compensació (subluxacions) per poder aguantar aquest estrès i assimilar-ho. És una estratègia natural i animal de supervivència comprensible a curt termini. El problema comença quan aquestes subluxacions són cròniques i constants en la nostra vida.

Físic

El més fàcil d’entendre. Relacionat directament a les caigudes, postures laborals, mals hàbits posturals, sobreesforços esportius sense control, etc. No hem d’oblidar que el mateix part ja és un estrès físic en els primers dies de la nostra vida, com les caigudes en aprendre a caminar o aprendre a anar amb bicicleta.

Químic

“Som el que mengem” Hem de prendre consciència que tot el que li donem al cos pot a curt o llarg termini tenir una repercussió important en el nostre organisme. Aquest estrès va relacionat amb l’alimentació, la deshidratació, l’alcohol, el tabac, la pol·lució, efectes secundaris de vacunes, prendre massa medicaments, etc … Tots aquests comportaments disminueixen notablement el funcionament del sistema nerviós.

Emocional

Un accident, una agressió, una separació, la mort d’un ésser estimat, l’estrès de la feina etc … causen un bloqueig important en l’estructura i poden condicionar el vostre comportament i salut de per vida. L’acumulació d’estrès emocional fa funcionar excessivament el sistema nerviós simpàtic el qual porta la sang als músculs però no al cervell! Portant-nos a actuar per inèrcia sense pensar, estar en lluita constant amb nosaltres mateixos. En aquest estat és la por, la frustració i la culpabilitat que guien la nostra vida. Segons molts especialistes, aquest tipus de comportament pot ser una causa important de càncer.